Játékszabályzat

Nyereményjáték

A “CROCS x KFC és CROCS & Post Malone nyereményjáték” hivatalos játékszabályzata


1) A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője az Overbrands Kft. (1132 Bp., Visegrádi u. 9, továbbiakvan “Szervező”)

2) A nyereményjátékban résztvevő személyek

A promocióban részt vehet minden, magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli természetes személy, kivéve az Overbrands Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozói (a Ptk. 685§ b) pontjában felsorolt szabályok alapján).

 

3) A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékra való regisztráció 2021. Április 1-ével indul és június 25-ig tart. A sorsolást 2021 június 30-án tartjuk.

 

4) A játékra való feliratkozás módja

A játékban mindazok részt vesznek, akik a regisztráció időtartama alatt a tranzitshop.hu oldalon az erre szolgáló ‘Nyereményjáték’ menüpont alatt megadja a nevét, e-mail címét, és életkorát (év). A játékban való részvétel a jelen tranzitshop.hu oldalon közzétett játékszabályzat elfogadását jelenti.

 

5) Nyerési módok és nyeremény

A nyereményjáték során a 2021 március 25-ig feliratkozók között 2021 június 30-án kisorsolja a képen látható CROCS x KFC és CROCS & Post Malone modellek 1-1 darabját (mindkettő mérete: EUR 37-38). A Szervező a sorsolást követő két héten belül e-mailben értesíti a nyerteseket a feliratkozáskor megadott e-mail címen.

 

6) Nyeremény átadása

A nyereményt a nyertesek a Szervezővel történt előzetes egyeztetést követően személyesen vehetik át a Szervező központi irodájában a sorsolást követő 30 napon belül. Ezt követően a nyereményigény elévül, és a sorsolást az elévülés után megismételjük. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért illetve a tárgynyeremény minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

7) Adó

A szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremény után az adót.

 

8) Adatkezelés

A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik, hogy  az adatszolgáltatás önkéntes és a www.tranzitshop.hu oldalon közzétett Adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. A résztvevők az info@tranzitshop.hu címen bármikor kérhetik adataik helyesbítését, kiegészítését és megtilthatják a további adatkezelést.

 

9) Egyéb

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál  felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

2021. március 30.

FACEBOOK