ADATVÉDELEM

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel hivatkozási száma: ABI 6959/2010/N

www.tranzitshop.hu on-line áruház korlátozott használata regisztráció (személyes azonosításra alkalmas adatok megadása) nélkül is lehetséges. Az oldalon történő vásárlás és a tartalmak teljes körű elérése azonban regisztrációhoz kötött. Az on-line áruházban szereplő szolgáltatások biztonságos és jogszerű használatához a következő, kötelezően megadandó adatok szükségesek:

·         Felhasználói név

·         Teljes név

·         E-mail cím

·         Jelszó (min. 5 karakter)

·         Kiszállítási cím (ország, irányítószám, település, cím, telefon)

A felvett adatok hitelességéért és pontosságáért a felhasználó felelős. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes, az adatok megadásával a felhasználó hozzájárul az adatkezeléshez.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok az on-line áruház adatbázisában megőrzésre kerülnek, amelyeket a felhasználó bármikor ellenőrizhet és/vagy önállóan módosíthat.  A felhasználó e-mailben kérheti regisztrációs adatainak törlését ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Az www.tranzitshop.hu által végzett adatkezelések célja:

·         Az e-kereskedelni szolgáltatás hatékony üzemeltetése,

·         a regisztrált felhasználók azonosítása,

·         a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

·         felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan,

·         az on-line áruház saját hírleveleinek elküldése a felhasználó számára.


A Tranzitshop.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Tranzitshop.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

ADAT TOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

A Tranzitshop.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Tranzitshop.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

JOGORVOSLAT

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Tranzitshop.hu megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

FELELŐSSÉG

A Tranzitshop.hu a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információk minőségéért nem vállal felelősséget.

A Tranzitshop.hu megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében,

·         ha tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg,

·         ha a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte,

·         ha a szolgáltatás használata során kárt okozott.

 

MEGJEGYZÉS

A Tranzitshop.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, amit köteles a www.tranzitshop.hu oldalon azonnal közzétenni.

FACEBOOK